Osam elemenata inovacije

Želite da Vaša kompanija postane vodeći inovator u branši?

Proces inovacije se pokazao kao veoma komplikovan, čak i za velike uspešne kompanije. Iz tog razloga su McKinsey&Company istraživali strategije uspešnih inovacija velikih kompanija i fokusirali se na to šta ostale kompanije mogu naučiti na njihovom primeru.

Kao rezultat višegodišnje studije koja uključuje intervjue, radionice i ankete više od 2.500 rukovodilaca u preko 300 kompanija, konsultantska firma je identifikovala osam elemenata, prisutnih u svim kompanijama koje su proglašene velikim inovatorima.

To nisu veštine, već osam strukturnih elemenata koje primenjuju veoma uspešni inovatori.

S obzirom da je inovacija kompleksna, ona zahteva niz unakrsnih praksi i procesa za njeno strukturiranje, organizovanje i podršku.

Elementi inovacije su iterativni i često se preklapaju, međutim, ipak se mogu podeliti u dve grupe.

Prvu grupu čine četiri koraka koja su po prirodi strateška i kreativna:

  1. Težiti
  2. Izabrati
  3. Otkriti
  4. Razviti

Služe da se postave uslovi i odrede njihovi prioriteti koji će omogućiti razvoj uspešne inovacije.

Sledeća četiri su organizacione prirode:

  1. Ubrzati
  2. Skalirati
  3. Proširiti
  4. Mobilisati

i obezbeđuju kontinuiranu organizaciju inovacije u toku određenog vremenskog perioda.

Zaključak

Velike kompanije ne mogu lako postati vodeći inovatori. Previše rutine i kulturni faktori su izazovi koji u velikoj meri usporavaju uvođenje inovacija. Za one koji žele da pokušaju da primene ovaj proces treba da znaju da je savršena inovacija rezultat višegodišnjeg napora, koji će uticati na većinu ili čak sve delove organizacije.

Iskustvo i istraživanja pokazuju da će svaka kompanija koja želi da krene tim putem maksimizirati verovatnoću uspeha učenjem i primenom vodećih praksi najuspešnijih inovatora.

Ovih osam elemenata čine suštinu operativnog sistema inovacije unutar organizacione strukture i kulture kompanije.

Više o svakom elementu možete pročitati ovde

Najčitanije

Kako razumeti klijente

Kako razumeti klijente? Ako bolje razumemo potrebe klijenta, lakše nam je da mu ponudimo (i prodamo) odgovarajuće rešenje.Često se o prodaji razmišlja kao o “uvaljivanju” pre nego kao

Saznajte vise »