ibgfn

Eksperti kompanije Edge specijalizovani za hotelsku industriju poseduju dugogodišnje iskustvo i imaju sveobuhvatni pristup razvoju hotelskih projekata. Kroz kreiranje novih hotelskih koncepata, operativnih strategija, profesionalnog rukovođenja razvojem projekta u svim fazama i poboljšanjem hotelske operacije, kompanija Edge klijentima obezbeđuje kvalitetno i profitabilno hotelsko poslovanje.

Razvoj hotelskog projekta​

Razvoj hotelskog projekta (koncepta) je obimna, kreativna i veoma važna usluga, jer predstavlja osnov za budući uspešan rad hotela. U zavisnosti da li klijent želi da kreira svoj, novi hotelski brend ili da ugovori saradnju sa internacionalnim hotelskim operaterom, moguće je izvesti sledeće pojedine usluge ili set usluga:

Internacionalni hotelski operater

 • Izrada studije izvodljivosti i analiza konkretnog hotelskog tržišta (neophodna kao osnova za pregovore sa bilo kojim internacionalnim hotelskim operaterom). 
 • Stručna procena i predlozi za unapređenje i optimizaciju postojećih studija ili projekata. 
 • Izrada inicijalnog budžeta hotela.
 • Uspostavljanje kontakta sa potencijalnim odgovarajućim hotelskim operaterima, imajući u vidu sve parametre konkretnog projekta (hotelski segment, inicijalni budžet, koncept, broj soba).
 • Podrška klijentu u procesu pregovara sa potencijalnim hotelskim operaterom sa ciljem da se obezbedi najefikasniji ugovor o hotelskom upravljanju kako bi interes klijenta bio potpuno zadovoljen.

Novi hotelski brend

 • Izrada studije izvodljivosti i analiza konkretnog hotelskog tržišta (neophodna kao osnova za razvoj novog hotelskog brenda).
 • Stručna procena i predlozi za unapređenje i optimizaciju postojećih studija ili projekata.
 • Kreiranje koncepta (teme) novog hotelskog brenda.
 • Kreiranje koncepta sadržaja i usluge novog hotelskog brenda 
 • Kreiranje vizuelnog identiteta novog hotelskog brenda.
 • Kreiranje smernica za projektovanje i unutrašnje uređenje novog hotelskog brenda.
 • Izrada inicijalnog budžeta hotela.

Rukovođenje hotelskim projektom​

Rukovođenje hotelskim projektom je usluga kojom se klijentu omogućava sigurnost da će njegove ideje, usvojena rešenja i potpisani ugovori biti sprovedeni u potpunosti, u dogovorenom roku i u okviru odobrenog budžeta. U odnosu na to da li se klijent odlučio za internacionalnog hotelskog operatera ili kreiranje sopstvenog brenda, moguće je pružiti sledeće usluge:

Internacionalni hotelski operater

 • Koordinacija sa izabranim hotelskim operaterom i njihovom tehničkom službom kako bi se osiguralo prilagođavanje tehničkih standarda operatera lokalnim zakonima i regulativima.
 • Analiza i optimizacija postojećih planova / građevinskih projekata pre i tokom faze izgradnje kako bi se osiguralo poštovanje regulativa za dobijanje željene kategorizacije.
 • Kontrola i pružanje tehničke podrške u svakoj pojedinačnoj fazi izgradnje hotelskog objekta.
 • Koordinacija procesom dobijanja željene kategorizacije i licence za rad hotela. 
 • Koordinacija sa izabranim hotelskim operaterom i njihovom službom prodaje, ljudskih resursa i finansija kako bi se osiguralo da je strategija u skladu sa klijentovim željama i poslovnim ciljevima.

Novi hotelski brend

 • Analiza i optimizacija postojećih planova / građevinskih projekata pre i tokom faze izgradnje kako bi se osiguralo poštovanje regulativa za dobijanje željene kategorizacije.
 • Kontrola i pružanje tehničke podrške u svakoj pojedinačnoj fazi izgradnje hotelskog objekta.
 • Hotelska oprema (izrada optimalne liste i rad sa dobavljačima)
 • Finansije (poslovni plan hotela)
 • Operativni standardi (procedure i priručnici za sve sektore u hotelu)
 • Ljudski resursi (organizaciona struktura, opisi poslova, selekcija i trening zaposlenih)
 • Prodaja (strategija, cenovna struktura, elektronski i direktni kanali prodaje, loyalty program)
 • Marketing (strategija pre i nakon otvaranja hotela 
 • Koordinacija procesom dobijanja željene kategorizacije i licence za rad hotela.


Revizija hotelske operacije

Revizija hotelske operacije je usluga koju se pruža klijentima koji nisu zadovoljni finansijskim rezultatima ili hotelskom uslugom u bilo kom operativnom sektoru postojećeg hotela. Moguće je da se, bez prestanka rada hotela, fazno uvedu promene i poboljšaju rezultati kroz sledeće usluge:

Internacionalni hotelski operater

 • Analiza i izveštaj postojećeg stanja (finansije i usluga)
 • Predlog poboljšanja hotelske operacije radi postizanja boljih finansijskih rezultata
 • Revizija postojećih ugovora o hotelskom menadžmentu
 • Koordinacija sa hotelskim operaterom tokom uvođenja promena

Postojeći hotelski brend

 • Analiza i izveštaj postojećeg stanja (finansije i usluga)
 • Predlog poboljšanja hotelske operacije radi postizanja boljih finansijskih rezultata
 • Finansije (izmena poslovnog plana hotela)
 • Operativni standardi (izmena procedura i priručnika 
 • Ljudski resursi (izmena organizacione strukture, opisa poslova) 
 • Trening zaposlenih 
 • Prodaja (izmena strategije, cenovne strukture, kanala prodaje)
 • Marketing (izmena strategije)

Tim kompanije Edge (hotelska industrija)​

Danijela Ćujić Sekulski, direktor projekta

Danijela ima dvadesetpetogodišnje profesionalno iskustvo i više od dvadeset godina iskustva u poslovima visokog menadžmenta, razvoja poslovanja i projekata u raznim industrijama. Rođena u Beogradu, Danijela je svoju karijeru započela u hotelskoj industriji u kompaniji Hyatt International gde je na kraju svog angažmana radila kao direktor prodaje i marketinga i član specijalnog tima za razvoj projekata i otvaranje novih hotela u regionima Evrope, Afrike i Bliskog Istoka. Uspešno je otvorila osam novih Hyatt Hotela.

Nakon toga je vodila reorganizaciju i rekonstrukciju kompleksa Belog Dvora finansiranu od strane Vlade Republike Srbije, zatim rukovodila privatnom avio kompanijom da bi se vratila svojoj najvećoj strasti, a to je razvoj luksuznih i hotelskih projekata. Danijela se pridružila od samog početka G. Peteru Mank-u u razvoju Porto Montenegro projekta. Na poziciji zamenika izvršnog direktora projekta učestvovala je u pregovorima sa Vladom Crne Gore, rukovodila usvajanjem koncepta, planskih dokumenata, dobijanjem potrebnih dozvola za razvoj projekta i razgovorima sa hotelskim operaterima za buduće hotele u okviru projekta. Pre deset godina, Danijela je postala deo tima engleske kompanije za rukovođenje projektima Mace International. Pored rada na poziciji regionalnog rukovodioca za razvoj (jugoistočna Evropa), u njenoj nadležnosti su bili i svi Mace International hotelski projekti u regiji. Krajem 2014. godine, Danijela je kao partner osnovala kompaniju Consili, specijalizovanu za razvoj hotelskih projekata.

Nakon brojnih, uspešno završenih projekata u regionu jugoistočne Evrope, kompanija Royal Group (FAD) iz Abu Dabija angažovala je Consili 2017. godine za poslove upravljanja razvojem i operacijama svojih sedam novih hotela pod brendom “thelocal”. Hoteli se nalaze na četiri različita kontinenta a Danijela vodi Consili tim kao direktor operacija u kompaniji Royal Group (FAD).

Od januara 2021, godine, Danijela se pridružila timu kompanije Edge i zadužena je za razvoj i rukovođenje hotelskim projektima.

Danijeline vodeće poslovne veštine su:

 • Razvoj i rukovođenje projektima
 • Rukovođenje ljudskim resursima
 • Istraživanje i razvoj novih tržišta
 • Prodaja, Marketing i komunikacije

Pored formalnog obrazovanja u hotelskom menadžmentu i prostornom planiranju, dodatne profesionalne internacionalne obuke koje je Danijela pohađala tokom godina su iz oblasti rukovođenja projektima, finansija, prodaje i marketinga, HR menadžmenta i poslovnog razvoja. Danijela je viši internacionalni savetnik Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj za hotelske projekte i operaciju i specijalista je za USALI hotelske finansije.

SEKTOR SOBA:  Radomir Samčević, Katarina Đorđević Lync

SEKTOR HRANE I PIĆA:  Vanja Puškar, Zdravko Brkić

PRODAJA I MARKETING:  Tanja Ćujić, Dragana Mudrić

LJUDSKI RESURSI:  Kristina Mandić

WELLNESS & SPA:  Tatjana i Isidora Jevđović

INŽINJERING:  Goran Ivković

OBEZBEĐENJE:  Borislav Čornij

ADMINISTRACIJA:  Mirjana Ninković

* Kratke biografije članova tima kompanije Edge su dostupne na zahtev

Izabrane reference​

Hyatt Regency Beograd

Park Hyatt Dubai

Park Hyatt Istanbul

Grand Hyatt Cairo

Hyatt Regency London

Grand Hyatt Berlin

Hyatt Regency Brussels

Hyatt Regency Sharm El Sheikh

thelocal Mazatlan

thelocal Porto Rotondo

thelocal Shymkent

thelocal Kopaonik

thelocal Grozny

Four Seasons Hvar

Four Seasons Plavi Horizonti

Grey Hotel Kopaonik

Regent Porto Montenegro

Sheraton Beograd

Domain Bahrain

Drina Hotel

Auberge Resorts Montenegro

Casa del Mare Hotels

Envoy Hotel Beograd