Kako održati fokus na potrošača dok kompanija raste

Održavanje fokusa na potrošača, na “prvoj liniji” gde kompanija stupa u kontakt sa njima, je ključni faktor za postizanje održivog rasta. Međutim, kako kompanija raste i razvija se, sve je teže održati jaku vezu sa potrošačima.

Veća birokratija, organizaciona struktura, veći broj kadrova na ključnim pozicijama i rivalskih projekata u okviru jednog segmenta – sve to utiče na uspešan rast kompanija i može poremetiti fokus na klijenta.

 

Kako lideri ovih kompanija mogu održati ključan fokus na potrošača?

 

Harvard Business Review je identifikovao 4 saveta koji će pomoći liderima da održe fokus na potrošača dok njihova kompanija raste.

  1. Koristite činjenicu da su zaposleni koji imaju direktan kontakt sa potrošačima najbolji izvor aktuelnih informacija o potrošačima i da često mogu predvideti nailazak problema.
  2. Konstantno pretvarajte svoje strateške odluke u procedure i ponašanja zaposlenih koji imaju direktan konktakt sa potrošačima
  3. Identifikujte ključne kadrove koji su u direktnoj komunikaciji sa potrošačima i postarajte se da oni budu vrednovani kao heroji kompanije
  4. Dajte svojim herojima autoritet i resurse koji su im potrebni da bi što bolje uslužili potrošače.

 

Više o ovim savetima i kompanijama koje su ih primenile, možete pročitati ovde

Najčitanije

Kako razumeti klijente

Kako razumeti klijente? Ako bolje razumemo potrebe klijenta, lakše nam je da mu ponudimo (i prodamo) odgovarajuće rešenje.Često se o prodaji razmišlja kao o “uvaljivanju” pre nego kao

Vise »

Šta je biznis konsalting?

Biznis konsalting u svom najpreciznijem smislu predstavlja mogućnost da se skrene pažnja vlasnika kompanije i preduzetnika na uspešnost kritičnih oblasti poslovanja, koja se zasniva na

Vise »