Tajna prodaje uspešnih kompanija

Šta je to što pravi razliku prodajnih odeljenja u brzo rastućim organizacijama, od onih u organizacijama koje zaostaju?   Prema istraživanju u kom je učestvovalo preko 1000 kompanija, pronađene su sledeće razlike:   Posvećenost budućnosti Fokus na ključnim aspektima digital-a Iskorišćavanje punog potencijala analitike prodaje Ulaganje u zaposlene Spajanje vizije organizacije sa akcijom rukovodstva  …