Da li Vaša kompanija ima jasno definisan, sveobuhvatan, optimizovan plan za rast prihoda?


 

Najveći broj kompanija nema takav plan.

Posledica su problemi u organizaciji, planiranju, neefikasnost u korišćenju resursa,  marketingu i prodaji, nedostatak kapaciteta i na kraju usporen ili negativan rast.

 

Strateška radionica

Strateška radionica pomaže kompanijama da jasno definišu svoje ambicije, identifikuju tržišne prilike i optimizuju svoje kapacitete i aktivnosti da na najefikasniji način dostignu ciljeve.

Strateška radionica je u Srbiji već sprovedena u više desetina kompanija i nevladinih organizacija, i svaki put su uvidi i plan koji je na radionici napravljen pomogli kompaniji da efikasnije upotrebi svoje resurse i ubrzano krene ka ostvarenju cilja.

 

Sadržaj

Osnovu Strateške radionice čine 5 koraka strateškog planiranja legendarnog direktora kompanije P&G, AG Lafley-a, a po potrebi se koristi i veliki broj  strateških i razvojnih alata najpoznatijih svetskih stručnjaka i kompanija.

Na radionici se analizira poslovanje iz različitih uglova, otvaraju teme i postavljaju pitanja, a menadžment samostalno i uz pomoć konsultanata donosi odgovarajuće odluke u skladu sa jedinstvenim okolnostima u kojima se kompanija nalazi.

Neke od tema za koje se traži optimalno rešenje:
– optimalni ciljevi rasta kompanije
– na kom tržištu kompanija posluje, na kom tržištu ne posluje i zašto, razvojni potencijali određenih tržišta
– šta nam daje pravo da očekujemo pobedu na odabranim tržištima?
– kako možemo optimizovati marketinški i prodajni proces i alate za maksimalnu efikasnost i skalabilnost
– šta nam je od kapaciteta, sistema i procesa neophodno za uspeh?

 

Rezultat

Rezultat Strateške radionice je precizno definisanje nekoliko ključnih pravaca rasta, strateških inicijativa, koji su dovoljno detaljno isplanirani i merljivi da kompanija može odmah da krene u njihovu realizaciju. Strateške inicijative mogu biti iz bilo kog domena poslovanja organizacije, kao što je optimizacija marketinga, prodaje, ponude/asortimana, kapaciteta, sistema i procesa za planiranje, merenje itd.

 

Trajanje

Strateška radionica se može izvesti za jedan ili dva dana, s tim da dvodnevna radionica dozvoljava detaljniju razradu pojedinih elemenata strateškog plana.

 

Učesnici i priprema

Strateška radionica je namenjena vlasnicima i top menadžmentu organizacije, koji moraju dobro poznavati poslovanje kompanije i stanje na tržištu. Kao priprema za radionicu, učesnici treba da popune besplatan upitnik:

 

kako bi ocenili trenutno stanje i uvideli oblasti u kojima je potrebno napraviti unapređenja.

 

 

Rekli su o EDGE seminarima:

Radionicu vodi

Nenad Paunović, direktor kompanije EDGE, Value Innovations i menadžment konsultant sa 20 godina iskustva na poslovima upravljanja, marketinga i prodaje u domaćim i internacionalnim kompanijama. Završio je EMBA program na Cotrugli Business School. Angažovan je kao trener i konsultant za više kompanija, od malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih kompanija, među kojima su Mercedes Benz, Delta Holding, Deka inžinjering (A blok), MasterCard, Carlsberg, Piraeus bank, Erste bank, Sandoz, Grand kafa, Cotrugli Business School, Phoenix Pharma, Komercijalna banka, Termorad, Uniplast, TGK, Sirela&Co i mnogi drugi, a radio je i na programima podizanja konkurentnosti domaće privrede koje sprovode USAID i EU. Predsednik je organizacije Serbian Venture Network, organizatora najveće investicione konferencije u regionu “Belgrade Venture Forum”. Predsednik je Cotrugli Alumni Club-a, član Srpske asocijacije menadžera i Upravnog odbora sportskog udruženja Maturanti maratonci.

 

Kontakt

Za sva pitanja kontaktirajte nas putem mail-a: nenad.paunovic@edge.rs, ili putem telefona 063/336-335.