Karakteristike i opasnosti loše strategije

Kako da prepoznate lošu strategiju? Veliki broj rukovodilaca danas je u zabludi da imaju strategiju. Zapravo, oni veruju u ono što se može okarakterisati “lošom strategijom”. Šta je dobra, a šta loša strategija? Po rečima poznatog konsultanta Richalda Rumelta, dobra strategija je skup povezanih akcija podržanih argumentom, efektivan spoj želje i akcije sa osnovom strukture…

Osam elemenata inovacije

Želite da Vaša kompanija postane vodeći inovator u branši? Proces inovacije se pokazao kao veoma komplikovan, čak i za velike uspešne kompanije. Iz tog razloga su McKinsey&Company istraživali strategije uspešnih inovacija velikih kompanija i fokusirali se na to šta ostale kompanije mogu naučiti na njihovom primeru. Kao rezultat višegodišnje studije koja uključuje intervjue…

6 elemenata koji grade digitalno preduzeće visokih performansi

Digitalizacija u velikoj meri utiče na sve delove današnjih organizacija. Predstavljamo najvažnije aspekte koje bi svaka uspešna kompanija trebala da razmatra. McKinsey istraživanja pokazuju da kompanije imaju velike ambicije i očekivanja od digitalizacije – povećanje godišnjeg prihoda i smanjenje troškova za čak 5 do 10 procenata u naredne tri do pet godina. Uprkos čestim…