Karakteristike i opasnosti loše strategije

  Kako da prepoznate lošu strategiju? Veliki broj rukovodilaca danas je u zabludi da imaju strategiju. Zapravo, oni veruju u ono što se može okarakterisati “lošom strategijom”. Šta je dobra, a šta loša strategija? Po rečima poznatog konsultanta Richalda Rumelta, dobra strategija je skup povezanih akcija podržanih argumentom, efektivan spoj želje i akcije sa osnovom…

Osam elemenata inovacije

  Želite da Vaša kompanija postane vodeći inovator u branši?   Proces inovacije se pokazao kao veoma komplikovan, čak i za velike uspešne kompanije. Iz tog razloga su McKinsey&Company istraživali strategije uspešnih inovacija velikih kompanija i fokusirali se na to šta ostale kompanije mogu naučiti na njihovom primeru. Kao rezultat višegodišnje studije koja uključuje intervjue,…

Konkurentnost u digitalnom dobu

Kako kompanije mogu kreirati i održati konkuretnost u digitalnom dobu u kom smo sada?   Kako bi kompanije iskoristile mogućnosti današnjeg brzog, nestabilnog i složenog okruženja nephodno je da razviju sposobnost prilagođavanja čestim i brzim promenama. Jedini način da prežive digitalno doba je da stvaraju nove modele za povećanje konkurentnosti, i ne pokušavaju da primene…

6 elemenata koji grade digitalno preduzeće visokih performansi

Digitalizacija u velikoj meri utiče na sve delove današnjih organizacija.    Predstavljamo najvažnije aspekte koje bi svaka uspešna kompanija trebala da razmatra.   McKinsey istraživanja pokazuju da kompanije imaju velike ambicije i očekivanja od digitalizacije – povećanje godišnjeg prihoda i smanjenje troškova za čak 5 do 10 procenata u naredne tri do pet godina. Uprkos čestim…