Šta je biznis konsalting?

Biznis konsalting u svom najpreciznijem smilsu predstavlja mogućnost da se skrene pažnja vlasnika kompanije i preduzetnika na uspešnost kritičnih oblasti poslovanja, koji se zasniva na razumevanju i rešavanju problema.   Te kritične oblasti mogu biti marketing strategija, konkurentska prednost, biznis model, itd. Nije samo teorijski proces i nije samo razumevanje globalnog problema, već i svih…

Tajna prodaje uspešnih kompanija

Šta je to što pravi razliku prodajnih odeljenja u brzo rastućim organizacijama, od onih u organizacijama koje zaostaju?   Prema istraživanju u kom je učestvovalo preko 1000 kompanija, pronađene su sledeće razlike:   Posvećenost budućnosti Fokus na ključnim aspektima digital-a Iskorišćavanje punog potencijala analitike prodaje Ulaganje u zaposlene Spajanje vizije organizacije sa akcijom rukovodstva  …

Strateško planiranje koje daje pravu strategiju

Kompanije sa uspešnim strategijama imaju drugačiji pristup. One tretiraju strateško planiranje kao ključan zadatak koji može i treba da bude odrađen vrhunski.   Ove kompanije investiraju u ljude, procese i alate koji im omogućavaju da identifikuju najvažnije strateške prioritete i da se prilagode koliko je neophodno da bi ostale fokusirane i relevantne u promenljivim uslovima.…

Kako razumeti klijente

U razumevanju je ključ.   Ako bolje razumemo potrebe klijenta, lakše nam je da mu ponudimo (i prodamo) odgovarajuće rešenje. Često se o prodaji razmišlja kao o “uvaljivanju” pre nego kao o razumevanju i rešavanju problema. Zato i ne čudi da ljudi kažu da “prodaja počinje onda kada klijent kaže ne”. Ne čudi što je akcenat na zaključivanju…

Imate li dovoljno resursa za rast prihoda?

  Ovo je prilično standardan problem: Kompanija želi da se prilagodi teškim uslovima na tržištu tako što “optimizuje” upotrebu resursa. “Optimalni” resursi rade punim kapacitetom na obavljanju tekućeg posla, i troškovi poslovanja su minimalni. Svuda se štedi.   Nažalost, ovo znači da ne ostaje slobodnog prostora za rast i razvoj! Nema budžeta za investicije. Nema vremena za učenje, planiranje…

Koliko alata za planiranje znate?

  Marketing je kompleksna stvar…   Kada smo sredinom ove godine radili na unapređenju procesa strateškog planiranja za jednu od najvećih kompanija u Srbiji i regionu, želeli smo da napravimo što kompletniji “toolbox” alata koji nam mogu pomoći da odredimo kuda i kako da naš biznis poraste. Da ih imamo na jednom mestu, pa da možemo da pravimo kombinaciju najkorisnijih…

Imate problema sa strategijom? Mapirajte je!

  Mnogi vrhunski rukovodioci prave iste greške. Prilikom sprovođenja poslovne strategije, rukovodioci svojim zaposlenima daju samo ograničena uputstva šta je potrebno uraditi, i zbog čega je to važno. Bez jasnih i detaljnih informacija, ne čudi što mnoge kompanije nisu uspele u sprovođenju svoje strategije. Uostalom, kako bi zaposleni uspešno sproveli plan koji ne razumeju u…

Planiranje je sve. Plan je ništa.

 

U ovom članku, autor čuvene knjige Start with why, Simon Sinek obrazlaže zbog čega je važno planiranje, na šta treba obratiti pažnju tokom samog procesa planiranja i šta sve možemo naučiti iz njega.Takođe, daje jednostavnu vežbu za razumevanje procesa planiranja.
Kompletan članak možete pročitati ovde.

Strategija digitalnog marketinga koja donosi rezultate

  Tri osnovna principa čine suštinu uspešne digitalne marketing kampanje.   Tekuća digitalizacija privrede je verovatno najveći izazov sa kojim se susreće svaka kompanija danas. Digitalni alati i trendovi utiču na poslovno okruženje mnogo brže nego što kompanije reaguju, izazivajući značajne promene u načinu na koji komuniciraju, posluju, kupuju i prodaju. Pre digitalizacije, kompanije su proizvodile, mediji…

Kako održati fokus na potrošača dok kompanija raste?

Harvard Business Review je indetifikovao 4 saveta koji će pomoći liderima da održe fokus na potrošača dok njihova kompanija raste. Održavanje fokusa na potrošača, na “prvoj liniji” gde kompanija stupa u kontakt sa njima, je ključni faktor za postizanje održivog rasta. Međutim, kako kompanija raste i razvija se, sve je teže održati jaku vezu sa…