Šta je biznis konsalting?

Biznis konsalting u svom najpreciznijem smilsu predstavlja mogućnost da se skrene pažnja vlasnika kompanije i preduzetnika na uspešnost kritičnih oblasti poslovanja, koji se zasniva na razumevanju i rešavanju problema.   Te kritične oblasti mogu biti marketing strategija, konkurentska prednost, biznis model, itd. Nije samo teorijski proces i nije samo razumevanje globalnog problema, već i svih…

Tajna prodaje uspešnih kompanija

Šta je to što pravi razliku prodajnih odeljenja u brzo rastućim organizacijama, od onih u organizacijama koje zaostaju?   Prema istraživanju u kom je učestvovalo preko 1000 kompanija, pronađene su sledeće razlike:   Posvećenost budućnosti Fokus na ključnim aspektima digital-a Iskorišćavanje punog potencijala analitike prodaje Ulaganje u zaposlene Spajanje vizije organizacije sa akcijom rukovodstva  …

Strateško planiranje koje daje pravu strategiju

Kompanije sa uspešnim strategijama imaju drugačiji pristup. One tretiraju strateško planiranje kao ključan zadatak koji može i treba da bude odrađen vrhunski.   Ove kompanije investiraju u ljude, procese i alate koji im omogućavaju da identifikuju najvažnije strateške prioritete i da se prilagode koliko je neophodno da bi ostale fokusirane i relevantne u promenljivim uslovima.…