Kako razumeti klijente

U razumevanju je ključ.   Ako bolje razumemo potrebe klijenta, lakše nam je da mu ponudimo (i prodamo) odgovarajuće rešenje. Često se o prodaji razmišlja kao o “uvaljivanju” pre nego kao o razumevanju i rešavanju problema. Zato i ne čudi da ljudi kažu da “prodaja počinje onda kada klijent kaže ne”. Ne čudi što je akcenat na zaključivanju…