Kako održati fokus na potrošača dok kompanija raste?

Harvard Business Review je indetifikovao 4 saveta koji će pomoći liderima da održe fokus na potrošača dok njihova kompanija raste. Održavanje fokusa na potrošača, na “prvoj liniji” gde kompanija stupa u kontakt sa njima, je ključni faktor za postizanje održivog rasta. Međutim, kako kompanija raste i razvija se, sve je teže održati jaku vezu sa…