Strategija digitalnog marketinga koja donosi rezultate

  Tri osnovna principa čine suštinu uspešne digitalne marketing kampanje.   Tekuća digitalizacija privrede je verovatno najveći izazov sa kojim se susreće svaka kompanija danas. Digitalni alati i trendovi utiču na poslovno okruženje mnogo brže nego što kompanije reaguju, izazivajući značajne promene u načinu na koji komuniciraju, posluju, kupuju i prodaju. Pre digitalizacije, kompanije su proizvodile, mediji…

Kako održati fokus na potrošača dok kompanija raste?

Harvard Business Review je indetifikovao 4 saveta koji će pomoći liderima da održe fokus na potrošača dok njihova kompanija raste. Održavanje fokusa na potrošača, na “prvoj liniji” gde kompanija stupa u kontakt sa njima, je ključni faktor za postizanje održivog rasta. Međutim, kako kompanija raste i razvija se, sve je teže održati jaku vezu sa…