Karakteristike i opasnosti loše strategije

Kako da prepoznate lošu strategiju? Veliki broj rukovodilaca danas je u zabludi da imaju strategiju. Zapravo, oni veruju u ono što se može okarakterisati “lošom strategijom”. Šta je dobra, a šta loša strategija? Po rečima poznatog konsultanta Richalda Rumelta, dobra strategija je skup povezanih akcija podržanih argumentom, efektivan spoj želje i akcije sa osnovom strukture…